Axialflödesfläktar

NOVENCO® axialfläktar är designade för olika applikationer inom land-, marin- och offshore-ventilationssystem. Användningsområden inkluderar komfortventilationssystem, industriventilation, luftbehandlingsaggregat, processventilation, lantbruksventilation, datacenterkyla, parkeringar, tunnlar mm.

NOVENCO ZerAx®-fläktarna är det senaste tillskottet till NOVENCOs sortiment av axialfläktar och är baserade på NOVENCO NovAx-fläktarna, som fortfarande är i produktion.

ZerAx förbättrar designen och prestandan hos NovAx i nästan alla aspekter och sätter nya standarder med oöverträffad fläkteffektivitet och kort avkastning på investeringar. ZerAx-designen återspeglar effektivitet i varje detalj och lånar från flygindustrin.

De anrika NovAx-fläktarna har varit i produktion sedan 1980-talet. Fläktens prestanda rankas fortfarande bland de bästa i branschen och har först nyligen nästan motsvarats av marknadsalternativ.

Både NovAx- och ZerAx-fläktarna är för optimal drift med variabel hastighetsstyrda frekvensomvandlare (VSD). Fläktarna finns i versioner för kanalinstallation, med fria inlopp, för integration i luftbehandlingsaggregat (AHU), för tunga, för varm rök eller för krävande marint användning.

De högeffektiva och energibesparande NOVENCO ZerAx-fläktarna kan bidra väsentligt och positivt till certifieringen av hållbara byggnader i certifieringsprogram som DGNB och LEED .

Alla NOVENCO axialfläktar finns tillgängliga för ett brett spektrum av temperaturförhållanden och zoner som komfort, varm rök och de krävande ATEX-, EX- och marina miljöerna. Drift i högtemperaturzoner under perioder upp till två timmar är möjlig med de varmröktestade och godkända fläktarna F200, F300 och F400. Varmröksfläktarna möjliggör design av mångsidiga, kompakta och effektiva ventilationssystem som kan nödutsug, utan att offra fördelarna med normal ekonomisk ventilation på platser som byggnader, parkeringar och tunnlar.

En del av både NovAx- och ZerAx-fläktserierna finns tillgängliga som standardfläktar, dvs. som fördefinierade fläktkonfigurationer.

Utbudet av storlekar och kapaciteter omfattar låg- till medeltryckssystem för ventilation samt för borttagning och transport av luft inom praktiskt taget alla miljöer.

 

certificate erp
en12101-3 cert

Produkter

Annat av intresse:

tunnelfan-aur
ARR-AUR

ARR-AUR är reversibla (ARR) och enkelriktade (AUR) tunnelfläktar för ventilation

tunnelfan-auc
ARC-AUC

ARC-AUC är höjdbesparande reversibla (ARC) och enkelriktade (AUC) tunnelfläktar för ventilation

tunnelfan-aur
Tunnelfläktar

NOVENCO® tunneljetfläktarna är avsedda för installation i stora väg-, tunnelbane-