Om Torpa
Ventilation

Torpa Ventilation AB är ett företag som i huvudsak arbetar på konsultbasis med Obligatoriska ventilations kontroller, injusteringar, spårgasmätningar, inomhusklimatutredningar och luftrening med joniseringsteknik. Företaget har även en egen produktions enhet av joniserings teknik i Jönköping.
 
Vi är också stolta återförsäljare för Novenco Building & Industry´s samtliga produkter.
 

Läs mer om Torpa Ventilation AB

Om du har frågor eller funderingar så kontakta oss.

NOVENCO® Building & Industry

Vi vill skapa en grönare och säkrare värld och denna ambition kräver noggrann hänsyn till miljön i våra designskeden och tillverkningsprocesser.

På NOVENCO® Building & Industry är vi mycket medvetna om behovet av att bevara vårt ekosystem, varför energieffektivitet, hållbarhet och återvinning är naturliga och inneboende delar av vår design och verksamhet. Våra resursvänliga produkter speglar detta med lång livslängd och miljösäkra produktionsprocesser.

Våra effektiva och pålitliga ventilationsprodukter är en del av industri-, kommersiella, offentliga och bostadshus världen över. De möjliggör en grönare verksamhet inom alla typer av konstruktioner och sektorer, från parkeringar och tunnlar till datacenter och vindindustri. Våra produkter och tjänster marknadsförs och distribueras genom ett nätverk av dotterbolag och noggrant utvalda agenter.

Vårda om hållbarhet

Vi utvecklar och implementerar högeffektiva ventilationsfläktar som kräver minimala resurser för att driva och minskar utsläppen av skadliga ämnen. De spelar vitala roller i ett växande antal installationer världen över och möjliggör en mer miljövänlig verksamhet inom ett brett spektrum av industrier och marknader som tunnlar, jordbruk, kylsystem, byggnadsventilation samt process- och vindindustrier.

Med det ökande behovet av hållbart byggande siktar allt fler fastighetsutvecklare och ägare på LEED-, BREEAM- eller DGNB-byggnadscertifieringar. Vi är stolta över att en av de första fansen som godkänts för dessa program är ett NOVENCO-fan.

Hög kvalitet

Vi är stolta över att garantera högkvalitativa produkter och system som levererar högsta prestanda i många år. Kvalitet är nyckeln från början till slutet av vår designprocess.

För att säkerställa att våra produkter uppfyller kundernas önskemål och krav, utvärderas processerna kontinuerligt för att säkerställa att de är i linje med de uppställda kraven. Vi avsätter nödvändig tid och resurser för att säkerställa att nya konstruktioner är korrekta och verifierade.

Produkter i den tekniska framkanten

Sedan 1947 har vår design, utveckling och drift av ventilationsprodukter och system gjort det möjligt för oss att samla stor erfarenhet. Den ansträngning vi lägger på forskning och utveckling speglar detta och gör att vi kan skapa produkter i den tekniska framkanten vad gäller prestanda och hållbarhet .

Världen förändras ständigt och genom nya utmaningar från miljön kräver våra kunder och affärsmiljön innovativa lösningar. Dessa utmaningar underblåser vår önskan att skapa nästa generations ventilationsprodukter.

Grönt i hjärtat

Våra produktionsanläggningar är belägna i Danmark och överträffar gällande miljökrav. Vi minskar belastningen på miljön, eftersom vi

  • minska energiförbrukningen
  • förbättra sopsorteringen
  • minimera stålskrot
  • utvärdera vårt produktsortiment och leverantörer ur miljösynpunkt

Arbetet med att tjäna miljön och marknaderna med rätt produkter är en ständigt växande utmaning som vi engagerar oss i varje dag.

Alla våra produkter och system är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.