Exempel på produkter

Axialflödesfläktar

NOVENCO® axialfläktar är designade för olika applikationer inom land-, marin- och offshore-ventilationssystem. Användningsområden inkluderar komfortventilationssystem, industriventilation, luftbehandlingsaggregat, processventilation, lantbruksventilation, datacenterkyla, parkeringar, tunnlar mm. NOVENCO ZerAx®-fläktarna

Läs mer »
fan azn

Högtemperaturs rökfläktar

NOVENCO®-rökfläktarna är avsedda för installation och drift i miljöer och system som kräver normal temperaturventilation och som måste ha en kapacitet för drift under höga

Läs mer »
tunnelfan-aur

Tunnelfläktar

NOVENCO® tunneljetfläktarna är avsedda för installation i stora väg-, tunnelbane- och tågtunnlar , där transport och avlägsnande av avgaser samt ventilation är avgörande för komforten

Läs mer »