Tunnelfläktar

tunnelfan-aur

NOVENCO® tunneljetfläktarna är avsedda för installation i stora väg-, tunnelbane- och tågtunnlar , där transport och avlägsnande av avgaser samt ventilation är avgörande för komforten och säkerheten för användare, bilar eller rullande materiel. Vid bränder fungerar jetfläktarna som ovärderliga hjälpmedel för släckningstjänsten och hjälper till att begränsa och kontrollera rökspridningen.

NOVENCOs erfarenhet av NOVENCO NovAx TM – baserad design, tillverkning och installation av tunnelfläktar går tillbaka till 1980-talet. Ventilationsprinciperna är oförändrade idag, eftersom induktion av impulser sätter luft i rörelse och driver den genom tunnlarna i längdriktningen.

Ventilationssystemkonstruktioner med tunneljetfläktar är kanalfria och kan inkludera extra fläktar för tillförsel och utblåsning av luft. Systemen har låg byggkostnad och bra utrymmesutnyttjande.

NOVENCO tunneljetfläktserien finns som enkelriktade eller reversibla enheter. Alla versioner inkluderar ljuddämpare. Utbudet av storlekar och kapaciteter täcker medelstora till höga dragkrafter.

en12101-3 cert

Annat av intresse:

fan acp
NovAx ACP-ACG

NovAx ACP och ACG är enkelriktade axialfläktar för konventionell, industriell

fan arn
NovAx ARN

NovAx ARN är helt reversibla axialfläktar för konventionell och industriell

fan acn
NovAx ACN-ACW

NovAx ACN är enkelriktade axialfläktar för konventionell och industriell användning.