ZerAx AZN-AZW

fan azn

ZerAx AZN är enkelriktade axialfläktar för konventionell och industriell användning.


Som tillval finns ZerAx AZN-fläktar tillgängliga som rökfläktar . ZerAx AZN rökutblåsningsfläktar är avsedda för konventionell drift och drift under bränder i parkeringar , kommersiella och industriella byggnader , tunnlar med mera. Konstruktionen är testad och godkänd för att uppfylla krav på rökavgaser.

ZerAx AZW är extra hållbara enkelriktade axialfläktar för marint bruk. Det främsta kännetecknet är det mycket starka 10 mm tjocka fläkthuset, vilket är ett uttryckligt krav från marinindustrin och som gör AZW lämpad för tuffa förhållanden.

Produktfakta

 • För kanalinstallation
 • Storlekar
  AZN:
   19 storlekar med impellerdiametrar från Ø250 till Ø2000 mm
  AZW: 13 storlekar med impellerdiametrar från Ø500 till Ø2000 mm
 • Navstorlekar
  AZN:
  Ø160, Ø350 eller Ø560 mm
  AZW: Ø350 eller Ø560 mm
 • Fläkthus tjocklek
  AZN: 2 eller 4 mm
  AZW: 10 mm
 • Luftflöden
  • 0,1 till 125 m 3 /s
  • 360 till 450 000 m 3 /h
 • Tryck upp till 3400 Pa
 • Verkningsgrad upp till 92 %
 • Justerbara bladvinklar
 • Vändbar för kortare perioder
 • Fläkthusmaterial
  för lätta motorer: förbelagd plåt med AZ185 eller ZM310 beläggning enligt EN10346:2015
  för tunga motorer: varmförzinkat stål
 • Korrosionskategorier enligt EN-ISO 12944-2:2017
  Standard: C3
  Tillval: C4 eller C5
 • Impeller, ledskovlar och motorfäste av aluminium
 • Tillbehör för montering, anslutning, ljuddämpning, säkerhet och reglering
 • Tillval: utförande som ATEX / EX fläktar
 • Valfritt (AZW): i enlighet med marina klassificeringar
 • Produktkonfiguration med AirBox™
 • ZerAx-fläktar är designade för optimal drift med frekvensomvandlare med variabel hastighet (VSD)
 • Finns även som typ ZerAx® AZL för fritt inlopp i till exempel luftbehandlingsaggregat (AHU) eller eftermontering
 • En del av fläktsortimentet finns som standardfläktar

Arbetsområden

Fläktstorlekar Ø250 – Ø500 / Ø160 nav

Fläktstorlekar Ø500 – Ø1250 / Ø350 nav

Fläktstorlekar Ø1000 – Ø2000 / Ø560 nav

diagram arn
diagram azn
certificate erp

Annat av intresse:

tunnelfan-aur
ARR-AUR

ARR-AUR är reversibla (ARR) och enkelriktade (AUR) tunnelfläktar för ventilation

tunnelfan-auc
ARC-AUC

ARC-AUC är höjdbesparande reversibla (ARC) och enkelriktade (AUC) tunnelfläktar för ventilation

fan acp
NovAx ACP-ACG

NovAx ACP och ACG är enkelriktade axialfläktar för konventionell, industriell